Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

LÓT LÁ...Rải một lớp lá
Êm đủ mấy mùa
Mà thiêm thiếp thở
Trôi vào nẻo ru

Rải một triền lá
Êm đủ mấy mùa
Mà thư thái lặng
Tin dựa nhịp ru

Mấy mùa hương lá
Trầm bổng ngân nga
Chưa từng vơi sắc
Ngát toả hồn xa

Rải một manh lá
Rải một miền hương
Ngả vào tin cậy
Thả mình mà thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét