Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

"DẠ"
Người gọi đi em sẽ
"Dạ" thả vào thinh không
Cho trời xanh thu ấy
Khỏi vẩn khói lông bông

Em hứa từ lâu lắm
Người gọi em sẽ thưa
Một "Dạ" ngân khe khẽ
Gió khỏi vờn ghẹo ngông

Chắc tháng ngày xa mặt
Tự nhiên lòng hoá sông
Ngấm ngầm con sóng lắng
Tiếng "Dạ" muốn bật bung

12/7/2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét