Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

NGHE VÍ DẶM MƯA ĐÊM


Ngàn thứ muộn nỏ chi cực bằng phiền muộn
Ngàn thứ bã nỏ chi muốn quăng bằng buồn bã
Mưa rơi lã chã
Nỏ chộ mô gần mô xa
Ngàn thứ phiền nỏ chi dại bằng phiền muộn
Ngàn thứ buồn nỏ chi khờ bằng buồn mướn bâng quơ
Mưa rơi giọt ngẩn giọt ngơ
Nỏ chộ mần chi
Khép mi kẻo sáng...

2015
-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét