Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016


VÔ ĐỀ ĐÊM 

Ngủ đi đừng bận đêm dài ngắn
Đừng quản nông sâu chuyện lòng người
Đừng cân đừng đếm phần hay dở
Đừng đo sai đúng giữa buồn vui

Ngủ đi đừng dựa mong manh gió
Đừng luỵ nắng mưa quấn kiếp người
Đừng thương mà hoá đau hoá xót
Đừng sợ tin yêu hoá bụi rơi

Đừng ngại chân trần mơ nội cỏ
Đừng run mai sáng tắt nụ cười
Đừng cho thanh tịnh hoen sắc khói
Đừng động giấc này bởi đầy vơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét