Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

HƯƠNG LÁ TRONG VƯỜN KHE KHẼ NHỦ
Trở về khu vườn cũ
Bước chậm trên lá rơi
Vẹn nguyên khung trời nắng
Vai chợt lạnh đơn côi
Thời gian vừa reo đấy
Mùa thực tràn mật say
Bàn tay đưa ngoái chạm
Đã lẫn vào mây bay
Bấm khẽ chân trên lá
Lá rẽ lối vơi đầy
Rì rào dâng hương nhủ
Mùa ấm vẫn đang đây
Khu vườn hôm xưa gặp
Hôm nay lặng trở về
Khép nhẹ đôi mí mỏi
Biết hoa nở trên tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét