Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

KÝ ỨC
Ký ức thuộc nơi chắt đọng êm đềm
Về mà tựa những chiều trái gió
Trong xa thằm sắc màu dìu dịu nhớ
Cuộc hồi sinh luôn rất sẵn nhẹ lòng

Một cánh chiều cúc hoạ mi cong
Nơi xứ sở thời gian không vương bụi
Hôm ấy một mình nhặt lên và ước
Chẳng bao giờ bận giữa có và không

Ký ức neo con sóng gợn dòng trong
Một vẩy nắng vào đêm bừng gương cúc
Biết xứ đấy êm đềm thao thức
Về tựa lưng mà thương tiếp tháng ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét