Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

CỬA CHÍNH VÀ CỬA SỔ
Cửa chính thường là những gì con người ta lần lượt ngoi ngóp cóp nhặt chắt chiu cho đủ với đời. Cửa sổ - khoảng trời mây trắng bay riêng tư đến tận cùng. 

Nhà không có cửa chính thì sao là nhà đây. Nhà không có cửa sổ sao đủ sức sống thanh bình để xài cái cửa chính. Kẽo kẹt mỗi ngày đều mở.

Đêm đi ngủ... cửa chính khép chặt... Mỗi ngày khoá một chắc hơn... 

Đêm đi ngủ... cửa sổ vẫn mở... Không khép bao giờ... Gió lùa có thể khép nhưng vẫn khát khao gì đó phía trời xa...

(Viết ngắn lục lại từ kho Zàhú 360)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét