Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

KHÚC MÂY CHIỀU


"Đã một lần lỡ chạm tới chân mây
Đôi con mắt không còn thu về được
Cứ chiều xuống lại trầm mấy bậc
Lại biết đã từng chạm một cung mây"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét