Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

THÓI QUENĐi qua đường gặp thói quen
Chợt chân hẫng nhịp, tay bèn ngẩn ngơ
Đi ngang đời gặp... Thẫn thờ.
Ừ thôi một khoảng mây trưa, gió chiều
Thói quen lỡ đã rất nhiều
Ừ thôi, sông chảy, buồm phiêu, nhạt buồn...


Muốn quay về xứ vắng này viết quá...

2 nhận xét: